• Time:8:00-20:00
  • Add:郑东新区商务内环路东四街交汇

0371-55967196

专家团队/ TEAM

郭纪元郭纪元:奥...
邵桂华邵桂华:主...
贾玉梅贾玉梅:主...
孟庆莲孟庆莲:副...

医疗特色 / AoMei Environment

0371-55967196
18790288509
18703847736